Algemene voorwaarden Villa Palm Crest Curaçao

Kaya Ártiko W17/18, Vista Royal, Curaçao

De overeenkomst, en daarmee het accepteren van deze algemene voorwaarden, komt tot stand door aanvaarding van het aanbod van Villa Palm Crest door huurder.

De hoofdhuurder dient minimaal 25 jaar te zijn en zelf ook in de villa te verblijven.

Na totstandkoming van de overeenkomst vragen wij om de paspoortnummers van alle gasten, waarna de hoofdhuurder per e-mail de huurovereenkomst ter ondertekening en de factuur voor de aanbetaling ontvangt.

Ongeveer zes weken voor aankomst ontvangt u onze gasten informatie per e-mail toegestuurd, waarin onze huisregels vermeld staan.

Deze algemene voorwaarden van Villa Palm Crest zijn te alle tijden terug te vinden op de website www.villapalmcrestcuracao.com.

 • Bij de totstandkoming van de overeenkomst dient een aanbetaling van 40% van de totale overeengekomen huursom te worden voldaan. Als deze betaling bij ons binnen is staat de reservering daarmee vast.
 • Het restant van de huursom moet uiterlijk zes weken voor aankomst in het bezit zijn van Villa Palm Crest. Bij niet tijdige betaling is de huurder in verzuim en wordt daar door Villa Palm Crest per e-mail op gewezen, huurder heeft dan alsnog de mogelijkheid het verschuldigde bedrag binnen 7 dagen te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd. Villa Palm Crest heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten van €75,00 in rekening te brengen.
 • Indien de overeenkomst binnen zes weken voor aankomst tot stand komt, moet terstond de gehele huursom worden voldaan.

De huursom wordt bij totstandkoming van de huurovereenkomst kenbaar gemaakt en bestaat uit:

 • De huur van Villa Palm Crest
 • Toeristenbelasting van 7%
 • Eindschoonmaak €190,00

Elektraverbruik is inbegrepen tot 40 Kwh per nacht en water tot 4 m3 per week, extra verbruik wordt via de borg verrekend en bedraagt €0,55 per Kwh voor elektra en €10,00 per m3 voor water.

De meterstanden worden aan het begin en het eind van uw verblijf opgenomen door de beheerder.

Huurder is verplicht vooraf €500,00 borg te betalen via de bank welke op de factuur wordt vermeld.

Villa Palm Crest zal aan het einde van de huurperiode deze borgsom binnen 1 week terug betalen onder aftrek van hetgeen huurder aan verhuurder verschuldigd is, zoals kosten voor extra verbruik van elektra, water, schade etc.

Huurder kan de villa op de overeengekomen dag van aankomst vanaf 16.00 uur betrekken, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. U krijgt bij aankomst de sleutels en informatie van onze beheerder. De villa wordt bij aankomst en vertrek samen met u geïnspecteerd op gebruik, schade en inventaris. De elektriciteit- en waterstanden worden ook in uw bijzijn opgenomen.

Huurder dient de villa op de overeengekomen dag van vertrek vóór 12.00 uur te verlaten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een late check-out is vaak mogelijk.

Huurder dient de sleutels en bijbehorende zaken te retourneren bij de beheerder en ook evt. schade en/of gebreken te melden. Indien schade en/of het ontbreken van zaken niet is gemeld bij beheerder, kan Villa Palm Crest de huurder verantwoordelijk houden voor het toebrengen van schade, welke met de borg verrekend kan worden.

Huurder kan aansprakelijk gesteld worden voor diefstal van en schade aan de inboedel als de diefstal gebeurt zonder sporen van braak, bijv. door het niet afsluiten van ramen en/of deuren tijdens afwezigheid of het niet inschakelen van het alarm.

Verhuurder is niet aansprakelijk voor:

 • Diefstal, verlies of schade, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf in Villa Palm Crest.
 • Het onklaar geraken of buiten werking stellen van technische apparatuur, tijdelijke uitval of storingen in en om de woning van water en/of energie.
 • Overlast van activiteiten buiten het gehuurde perceel.
 • Het niet of ten dele uitvoeren van de huurovereenkomst ingeval van overmacht
 • Schade door (natuur) rampen
 • Ongevallen in en om het zwembad en in en om het huis

Wij adviseren een goede reis- en annuleringsverzekering met werelddekking af te sluiten.

De villa en inboedel zijn verzekerd tegen de gebruikelijke risico’s en volgens de gebruikelijke condities bij een lokale verzekeringsmaatschappij. Goederen van huurder zijn niet op deze polis meeverzekerd.

Indien een overeenkomst wordt geannuleerd door huurder is de huurder de volgende annuleringskosten verschuldigd:

 • Bij annulering binnen 30 dagen voor aankomst: 100% van de huursom
 • Bij annulering tot 30 dagen voor aankomst: 50% van de huursom

Indien Villa Palm Crest wegens gewichtige omstandigheden genoodzaakt is een gemaakte overeenkomst te annuleren, wordt de volledige (betaalde) huursom aan de huurder teruggestort.

Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan, omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van Villa Palm Crest in alle redelijkheid niet kan worden gevergd. Voorbeelden hiervan zijn; natuurrampen, stakingen, storm of waterschade, inbraak of overval, bouwactiviteiten in de omgeving, oorlog (bedreigingen) , woning die niet meer verhuurbaar is ( bijv. door brand) , etc.

Verhuurder is verplicht het gehuurde op de overeengekomen datum en tijdstip in goede staat en schoon aan huurder ter beschikking te stellen.

Huurder is verplicht het gehuurde naar behoren te gebruiken en het gehuurde in goede staat, netjes en opgeruimd weer achter te laten. Onder opgeruimd wordt verstaan vuilnisvrij, de afwas dient in de vaatwasser en/of schoon achtergelaten te worden. Ook de BBQ dient na gebruik weer schoon achtergelaten te worden. Het is de verhuurder toegestaan eventuele extra schoonmaakkosten met de borg te verrekenen.

Het is niet toegestaan rechten over te dragen of het pand onder te verhuren aan derden.

Villa Palm Crest wordt beheerd door een beheerder, welke de check-in en out doet en te allen tijde bereikbaar is tijdens het verblijf. De villa dient regelmatig schoongemaakt te worden, ook de tuin en zwembad dienen onderhouden te worden en soms zijn er acute reparaties nodig. Hierdoor zal personeel namens de beheerder van Villa Palm Crest, de villa of tuin moeten betreden. U wordt hierover van te voren geïnformeerd, zodat u weet wanneer u dit kunt verwachten. We hopen op uw begrip hiervoor.

Eventuele drukfouten in deze algemene voorwaarden, op onze website of andere formulieren en documenten, zijn onder voorbehoud.

Verhuurder behoudt zich het recht voor om tussentijds wijzigingen aan te brengen.

Verhuurder is onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk en verantwoordelijk voor ontstane schade aan alle betrokken personen of roerende- en onroerende goederen.

Huurder doet hierbij afstand van verhaal t.o.v. verhuurder, de eigenaar van Villa Palm Crest. Op deze huurovereenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit de huurovereenkomst zullen behandeld worden door de rechtbank in Nederland.

nl_NLDutch